Nieuwsbrief oktober 2013

← Terug naar overzicht
In deze nieuwsbrief oa Meeneemdag, de trainer zegt, toernooien, competities, competitie/toernooien app, Ledenvergadering en… nou ja, lees zelf maar…

Meeneemdag
Donderdag 10 oktober (de één na laatste training voor de vakantie) zal geen gewone training worden. Elk kind neemt die dag een vriendje of vriendinnetje mee naar de training. Lees meer

De trainer zegt
In deze rubriek zal trainer Randy adviezen geven op het gebied van badmintonmaterialen en -trainingsmethoden. Te beginnen over rackets.

Afmelden training
Randy en Kars stellen het op prijs indien je even meldt wanneer je niet op de training komt. Dat kan bij:
Randy: 06 2887 0818 –
randy@pro-racket.nl
Kars: 06 3741 8403 – trainerkars@meppelermeppers.nl
Deze gegevens zijn altijd te vinden op de website in menu Contact.

Toernooien
Toernooien zijn er het hele jaar door. Rechtsboven op de site staat een
link naar een pagina waar veel toernooien te vinden zijn.

Competities
Eén jeugdteam is al begonnen en de startersteams beginnen binnenkort. Hier de uitslagen en standen.
Ook het seniorenteam “Door-De-Week” is begonnen.
Hier de uitslagen en standen.
En ook de twee Dorpencompetitie-teams zijn gestart.
Hier mee informatie en standen.

Competitie App
Badminton Nederland heeft een app waarop alle competities en toernooien te volgen zijn. Ook kun je bv zoeken op spelers. Deze app is gratis te downloaden via App Store en Google Play en heet gewoon “Badminton Nederland”.

Grote Clubactie
Ook dit jaar doen we weer mee aan de Grote Clubactie om een jeugdactiviteit te kunnen bekostigen. 80% van de opbrengst is voor de vereniging. Dit jaar georganiseerd door Manuela van Werd en Gerda Strating. Lees hier meer, ook hoe je online loten voor de Meppers kunt kopen indien onze kinderen jouw deur hebben gemist.

Algemene ledenvergadering dinsdag 19 november
Laat dinsdag 19 november om acht uur in de Boerhoorn zien dat je waardeert wat de bestuursleden en andere vrijwilligers doen om de vereniging goed te laten draaien. Toon je belangstelling en hoor wat er in de vereniging speelt (zoals wat er in deze nieuwsbrief staat).

Sportdorp Koedijkslanden
Sportdorp Koedijkslanden is een samenwerking tussen onderwijsinstellingen, kinderopvang en plaatselijke sportverenigingen. Dit op initiatief van Meppel Actief. Het heeft wel iets weg van sportkennismaking dat helaas niet meer echt werkt, maar lees er hier meer over.

Badmintoninstuif tijden Open dag Oosterboer
In het kader van Nationale Burendag organiseerde Wijkplatform Oosterboer-Ezinge zaterdag 21 september een Open Dag Oosterboer. Het was gezellig druk tijdens de badminton instuif in sportzaal Het Erf.

Penningmeester
Roel had al lange tijd geleden aangekondigd dat hij wilde stoppen als penningmeester. Logisch als je bedenkt dat hij geen directe binding meer heeft met de vereniging sinds zijn dochter Sanne niet meer speelt. Omdat alle oproepen nog tot niets hadden geleid en we het naar Roel toe niet konden maken om hem te vragen nóg langer aan te blijven, moesten we rigoureuzere maatregelen treffen. Wij als bestuursleden hebben onszelf ‘s avonds uitgenodigd bij verschillende leden en ouders van badmintonspelende de kinderen. Op de bank in de huiskamers hebben wij aangegeven hoe hoog de nood was van een vereniging die het gewoon moet hebben van vrijwilligers. En na een aantal avonden was het raak en was iemand bereid het penningmeesterschap op zich te nemen. Wie..? Dat laten we jullie later weten.

Secretaris
Maar ja, dan zijn we er nog niet, want ook Jan heeft al een tijd geen directe binding met de vereniging meer sinds Sebastian niet meer in Meppel speelt. Tot dusver hebben we nog niemand gevonden. Een vereniging kan het toch niet maken om voor dit soort taken een beroep te doen op mensen die niet meer in de vereniging zitten?

Dus wie … ?

Wie wil als secretaris toetreden tot het bestuur om samen met de andere bestuursleden de vereniging draaiend te houden en fleur te geven? (Als sportvereniging doen wij naadloos mee in de participerende samenleving.)

Met sportieve groet,
Het Bestuur