Lidmaatschap

Opgeven als lid kan via dit inschrijfformulier, in te leveren bij het secretariaat of bij de trainer (zie menu Contact). Lees eerst de voorwaarden zoals hieronder vermeld.

Kennismaken met de badmintonsportsport
Iedereen mag twee keer komen proberen. De vereniging stelt dan een racket ter beschikking. Neem voor een afspraak contact op met de secretaris of met de betreffende trainer (zie menu Contact).

Contributie Per kwartaal
Jeugd (t/m 18 jaar) en studenten t/m 27 jaar
(op vertoon van studentenkaart)
€ 34,00
Senioren (19+) € 47,00

De bovenstaande bedragen zijn inclusief bondscontributie van Badminton Nederland. De contributie wordt geïnd in vier kwartalen middels automatische incasso. De contributiebedragen zijn onder voorbehoud van wijzigingen besloten tijdens de Algemene Ledenvergadering van de vereniging of van Badminton Nederland.

Duur van het lidmaatschap
Een nieuw lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode tot het einde van het lopende seizoen (eind juni). Het lidmaatschap wordt na het eerste seizoen telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van één kalenderkwartaal (drie maanden).

Beëindiging van het lidmaatschap
Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail worden beëindigd bij het secretariaat met inachtneming van een opzegtermijn van één maand vóór het einde van een kalenderkwartaal. Opzeggingen na de genoemde termijn worden beschouwd als opzegging per de eerstvolgende termijn. Retournering van betaalde contributies is niet mogelijk. Alle nota’s dienen te zijn betaald binnen de betalingstermijn. Bij overschrijding gaat de beëindiging van het lidmaatschap per volgende opzegtermijn in. Tot die tijd blijft contributie verschuldigd.

Jeugd
Uitgangspunt is dat alle jeugdleden, zodra het speelniveau het toelaat, deelnemen aan de jeugdcompetitie van Badminton Nederland.