Trainingen

De trainingen voor de jeugd worden gegeven elke donderdag in sportzaal Het Erf in de Oosterboer. De groepen worden ingedeeld naar leeftijd en niveau waarbij, waar nodig, ook rekening wordt gehouden met bv vriendjes. Plezier in je sport blijft nl, met name bij de jeugd, erg belangrijk.

De trainingen worden gegeven door gekwalificeerde trainers. Afhankelijk van de grootte van de groep en de mogelijkheden worden de trainers bijgestaan door trainer-assistenten. Voor de trainingstijden zie menu Agenda – Speeltijden.

De Technische Commissie overlegt met de trainers over de inhoud van de trainingen waarbij aan het begin van elk seizoen de grote lijnen worden uitgezet en in de loop van het seizoen de vinger aan de pols wordt gehouden over voortgang en mogelijkheden.