Beleid

Inleiding

Naast de statuten en het huishoudelijk reglement heeft de vereniging beleid vastgelegd voor (seksuele) intimidatie (VOG) en Privacy (AVG).

Voor beiden is beleid opgesteld en zijn maatregelen genomen om aan dat beleid te kunnen voldoen. Hieronder een samenvatting van beide onderwerpen.


Index Beleidsdocumenten

1. Privacy (AVG)
2. (Seksuele) intimidatie (VOG)
3. Statuten
4. Huishoudelijk reglement en Gedragsregels


Privacy

Om te beginnen beheert de vereniging alleen de persoonlijke gegevens die noodzakelijk en functioneel zijn en zorgt zij dat onbevoegden geen toegang hebben tot die gegevens.

De belangrijkste maatregelen daartoe zijn:

  1. De vereniging bewaart alleen de persoonlijke gegevens die noodzakelijk en functioneel zijn.
    * Het is de (vanzelfsprekende) verantwoordelijkheid van de ouders om bijzonderheden van het kind die van belang zijn, met de trainer te bespreken of met bv de begeleider van bijzondere activiteiten zoals pyjamabadminton.
  2. Op het inschrijfformulier teken je ervoor dat je de gedragsregels hebt gelezen en begrepen en ze onderschrijft. Er wordt verwezen naar de beleidspagina. Daarin zijn alle beleidsdocumenten te vinden evenals een samenvatting van de belangrijkste punten.
  3. Op het inschrijfformulier wordt aangegeven dat BCMM berichten en foto’s plaatst over verenigingsactiviteiten in media en sociale media waarbij personen herkenbaar in beeld kunnen komen. Ook kunnen namen worden genoemd zoals bij wedstrijdverslagen en -uitslagen en bij het voorstellen van teams. Leden kunnen aangeven of zij bezwaar hebben tegen herkenbaarheid en naamsvermelding in de media en op sociale media.

(Seksuele) intimidatie (VOG)

Er is een risico-analyse gemaakt voor alle vrijwilligers. Dat heeft er toe geleid dat een aantal functies door het bestuur worden benoemd en dat voor de volgende functies een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) verwacht wordt die in overleg met betrokkenen wordt aangevraagd:
Hoofdtrainer, trainer(s), coördinator jeugdcompetitie, zaalwacht (jeugdcompetitie) en de leden van de Jeugdcommissie.
Alle leden (en betrokkenen) kunnen bij de vertrouwenscontactpersoon terecht indien zij zich niet veilig of anderszins geïntimideerd voelen. Hij is onafhankelijk van het bestuur, heeft geheimhoudingsplicht en adviseert en begeleidt het slachtoffer. De vertrouwenspersoon (VP) van de Meppeler Meppers is te vinden op de website, menu Contact.
Daarnaast kent Badminton Nederland (BNL) een vertrouwenscontactpersoon (VCP) bij wie iedereen ook terecht kan. Deze is ook te vinden op die pagina.

Het is van belang dat iedereen, alle leden dus, zich realiseert dat deze maatregelen risico’s aanzienlijk verkleint, maar geen garantie vormen. De rol van “omstanders” is hierbij cruciaal.

Wij zijn met zijn allen verantwoordelijk!