Nieuwsbrief december 2013

← Terug naar overzicht
In deze nieuwsbrief de speelmogelijkheden in december en januari in Het Erf, de algemene ledenvergadering, jeugdactiviteit zaterdag 7 december, Grote Clubactie, Ouder-Kind toernooi EN ONS DPC TOERNOOI!

Rooster donderdagtrainingen december / januari
5 december: GEEN trainingen, wel vrij spelen voor de senioren van 20.00 tot 22.00 uur
12 en 19 december: Gewone trainingen
26 december: GEEN trainingen en geen vrij spelen, zaal gesloten
2 januari: GEEN trainingen. Senioren vrij spelen 20.00 tot 22.00 uur
Vanaf 9 januari weer normaal rooster

Algemene ledenvergadering
Deze is gehouden 19 november in de Boerhoorn.
Wij hebben afscheid genomen van Roel Tijben en hem hartelijk bedankt voor zijn jarenlange inzet als penningmeester. Harriet van Dalen hebben wij welkom geheten als de opvolger van Roel.
Gezien de goede financiële situatie is er geen contributieverhoging gevraagd, waarbij wel wordt opgemerkt dat bij het vervallen van sporthal het Vledder in de nabije toekomst, de inkomsten van de reclameborden mogelijk fors lager zullen uitvallen.
Verder is duidelijk dat wij naarstig op zoek zijn naar een nieuwe secretaris als opvolger van Jan van de Kamp. Hij doet het al jaren terwijl hij geen directe binding meer heeft met de vereniging omdat hij geen spelende kinderen meer heeft binnen de vereniging.
Ook een competitieleider zou welkom zijn als opvolger van Hans die het inmiddels ook al weer een paar jaar bij doet naast het voorzitterschap.
Berry liet nog weten dat hij het waardeert dat de huidige bestuursleden zich inzetten om de vereniging draaiend te houden.

Jeugdactiviteit zaterdag 7 december
De kinderen die zich hebben opgegeven zullen een leuke middag meemaken georganiseerd door Gerda Strating en Manuela van Werd.

Grote ClubActie
De Grote ClubActie is afgerond. Dit jaar hebben tien kinderen samen 106 loten verkocht. Van de opbrengst van € 318, is € 254 voor de club. Max van Dongen en Esmee de Vries hebben de meeste loten verkocht, respectievelijk 29 en 14 stuks. De verenging bedankt hen en van harte voor hun inzet. Tijdens de training van donderdag 21 november heeft Max als dank een cadeau ontvangen. Esmee was er niet dus zij ontvangt dit tijdens een volgende training. Uiteraard hopen we dat er volgend jaar nog meer kinderen meedoen.

Ouder-Kind toernooi
Omdat de verwachting is dat er veel activiteiten op de scholen zijn op de laatste speeldag van dit jaar 19 december, zal het Ouder-Kind toernooi in januari of februari worden gehouden. Randy en Kars kennende maken ze er 19 december wel weer een speciale training van.

DPC toernooi
Ons DPC toernooi wordt gehouden op zondag 16 februari (in sporthal Koedijkslanden). Helaas dus niet op zaterdag. Dit toernooi is met name bedoeld voor de competitie-spelende jeugd. De inschrijving is open, dus je kunt je aanmelden. Het is natuurlijk heel leuk als wij zelf met grote getale meedoen aan dit toernooi!
Informatie en inschrijven.

Met sportieve groet,
Het Bestuur