Nieuwsbrief augustus 2013

← Terug naar overzicht
Eigenlijk had deze nieuwsbrief in juni moeten worden opgesteld, maar goed, nu dus vlak voor het begin van het seizoen.
LET OP: De speeltijden op de maandag zijn gewijzigd! 

Aangepaste speeltijden
De gemeente heeft ons iets andere speeltijden toegewezen op de maandag. Dat heeft te maken met grotere druk op de accommodaties en met het mogelijk maken voor andere sportverenigingen om van de avonden gebruik te maken. (Website menu Agenda – Speeltijden)

Maandag, Koedijkslanden 2/3 zaal
Badminton Overdag: 16.00 – 17.30 uur
Senioren: 20.30 – 22.30 uur

Donderdag, Het Erf hele zaal (ongewijzigd)
Jeugdgroep 1: 18.00 – 19.00 uur
Jeugdgroep 2: 19.00 – 20.00 uur
Senioren: 20.00 – 22.00 uur

Start seizoen 2013/2014
Donderdag 22 augustus (jeugd en senioren).
Maandag 26 augustus (senioren).
Maandag 2 september Badminton Overdag.

Contributie
Door problemen met het ledenbeheerprogramma liep de contributie-inning achter. Het tweede kwartaal is pas geïnd begin juli. Penningmeester Roel zal het derde kwartaal innen tweede helft van augustus.
Excuses voor deze overlast.

Sil, Rocco en Harro
Ook afgelopen jaar genoten Sil, Rocco en Harro, wonen of verbonden aan Het Erf, van het badmintonnen bij de Meppers. Het beurtelings badmintonnen met hen werd gedaan door Ben, Edward, Roelof, Wil en Pea.
Door het vertrek van Wil en Pea hebben wij weer behoefte aan Meppers die één keer per maand,  op donderdag vanaf zeven uur een uurtje met de heren willen slaan. Wij merken dat zij het steeds beter doen. Wat ons en hun betreft dus iets langer en iets intensiever dan voorheen.
Wie doen er mee aan dit mooie initiatief van integratie? Opgave of informatie bij Herman Rozema (0522 259928).

Ouder-Kind toernooi
Nog even terugkijken hoe het Ouder-Kind toernooi was op donderdag 30 mei (met foto’s en uitreiking Percentagebeker)? Kik hier op de website.

Afscheid Margreet Kiewiet
Donderdag 20 juni hebben we afscheid genomen van Margreet. Vele jaren heeft zij de jeugd en de senioren op donderdag in Het Erf training gegeven.

Gezocht
De vereniging wordt al weer een tijdje draaiend gehouden door eigenlijk maar een paar mensen. Dat kan niet zo blijven doorgaan. Daarom graag even je aandacht voor het volgende.
Penningmeester. Per komend seizoen stopt Roel Tijben als penningmeester. Wie wil door hem worden ingewerkt?
Competitieleider. Voorzitter Hans Musch doet dit er al weer een paar jaar bij. Dat kan zo niet blijven? Wie wil tijdens de aanloop naar het komende seizoen met hem meelopen?
Neem vrijblijvend contact op met één de betrokkenen of met Hans Musch (email, 0522 25 67 22)

Grote Clubactie
Wij hebben Manuela van Werd en Gerda Strating bereid gevonden om de Grote Clubactie dit jaar te organiseren. Hiermee nemen zij het over van Hans, waarvoor onze dank.

Alvast een fijn seizoen gewenst,

Het Bestuur