Trainerscursus Sportleider 2 in Zwolle

← Terug naar overzicht

Sinds half maart gaan Roel de Wolf en Kars Rozema regelmatig op vrijdagavond naar sporthal Ossenkamp in Zwolle om met tien andere deelnemers deze cursus te volgen voor trainer of trainersassistent. Foto’s


Deze cursussen worden door de NBB georganiseerd zodat badmintonverenigingen over meer trainers kunnen beschikken. Het is nl bijzonde moeilijk om aan trainers te komen.

De cursus duurt tot begin mei, in totaal zes avonden en elke avond is onderverdeeld in een theorie- en een praktijkgedeelte. Daar blijft het niet bij. De cursisten moeten ook huiswerk maken en opdrachten uitvoeren die worden beoordeeld door hun begeleiders. Bij ons zijn dat Janine Buikema en Erik van Klinken. Uiteindelijk wordt het weer beoordeeld door trainer Fred Besselink.

Dat het een pittige cursus is blijkt wel uit het feit dat 50% het diploma haalt. De cursisten komen allemaal uit verenigingen in de buurt van Zwolle. Hun ervaring varieert van het assisteren bij jeugdtrainingen tot het verzorgen van hele trainingen bij gevorderde competitiespelers. Sommigen hebben dus al veel ervaring, maar willen graag de fijne kneepjes van het vak leren, anderen willen graag de basis van het training geven leren.

Als chauffeur van Roel en Kars mag ik van trainer Fred bij de training blijven kijken (en mag soms meedoen als sparringpartner als dat beter uitkomt bij even of oneven spelers). Wat mij opvalt is de gretigheid waarmee de cursisten de lesstof opnemen, de onderlinge saamhorigheid, het enthousiasme en de inventieve initiatieven om de opdrachten zo goed mogelijk te doen.

Herman Rozema