Sportleider-2 is een prima opstap

← Terug naar overzicht

Aan het woord een deelnemer van de cursus SL-2 die binnenkort ook in onze regio wordt gegeven. In zes bijeenkomsten van 3 uur worden de basisvaardigheden van het training geven aangeleerd.

De kosten worden vergoed door de vereniging. Meer Info Ruud Polmans (mail – 0522 85 24 24). Zie ook het vorige artikel dat op deze website verscheen.

Overgenomen uit Clear 54.

Om de ervaring te delen met anderen laten we in deze en andere uitgaven van CLEAR! zo nu en dan (ex-)deelnemers aan de trainerscursussen aan het woord. Patrick Landstra bijt het spits af. Hij legt uit waarom hij de opleiding Sportleider-2 ging doen. En toen hij eenmaal de smaak te pakken had, besloot Patrick om ook de opleiding Sportleider-3 te gaan volgen.

Wat was voor jou de aanleiding om opleidingen bij de NBB te gaan volgen?
Na een badmintonstop van meer dan tien jaar ben ik weer begonnen met spelen en het begeleiden van de jeugd tijdens speelavonden. In het verleden heb ik al vaker geassisteerd bij het geven van jeugdtrainingen, maar ik wilde er meer over weten. Daarnaast is het mijn bedoeling om ook trainingen te gaan samenstellen en ze zelf ook te gaan geven. Daarom volg ik de opleiding Sportleider-3. In dat kader was de SL2 een logische start voordat ik SL-3 ging doen. Via SL-2 neem je immers de basiskennis tot me. Onder ‘basis’ versta ik ook de terminologie/principes die de NBB gebruikt bij het geven van training, zoals PPD (Praatje – Plaatje – Daadje).

Welke trainerservaring heb je?
Tussen 1985 en 1990 heb ik een trainer geassisteerd bij het geven van jeugdtraining bij BC Weesp. Vanaf eind 2008 heb ik bij BC Alouette samen met een aantal senioren jeugdspelers begeleid en getraind. Een deel van de jongeren speelde competitie. Sinds september j.l. geef ik bij BC Alouette als assistent-trainer training aan een vaste groep competitiespelende jeugdleden.

Hoe heb je de opleiding ervaren?
Hij was een zeer interessante opleiding. We hadden een enthousiaste docent. Het voordeel was dat het in Best was, dus voor mij weinig reistijd. De groep was leuk en mede hierdoor verliepen de avonden snel. De docent kon goed inspringen op vragen uit de groep, wat een extra dimensie was voor de cursus.

Had de opleiding het niveau waar je op gerekend had?
Ja. Kort en bondig antwoord, maar het was precies wat ik ervan verwacht had.

Zou je meer mensen aanraden om deze opleiding te volgen?
Absoluut. Het is een prima opstap naar het volgende niveau van training geven.

Je hebt SL-2 gevolgd, nu doe je SL-3 in Schipluiden. Heb je nog meer plannen, SL4 bijvoorbeeld?
Ik heb zeker plannen in die richting. Het lijkt me heel interessant om ooit SL-4 te gaan doen en daarna misschien ook nog SL-5.