Spelregels – Serveren beneden de heup?

← Terug naar overzicht

Een steeds weer terugkerende discussie. Hieronder lees je hoe het zit. Geen discussie meer mogelijk, of…? Overgenomen uit het online NBB magazine Clear nr 51.

Onzin! De moderne spelregels, zoals we die internationaal voor wedstrijddoeleinden kennen, zijn ondertussen al meer dan 130 jaar oud en het woord ‘heup’ heeft daar nooit ingestaan. Het blijft echter één van de hardnekkigste misvattingen die er over de spelregels bestaan en ook nu wordt nog steeds door velen die niet beter weten uit volle overtuiging beweerd dat er van onder de heup moet worden geserveerd.

De service is de enige slag waarvan in de spelregels is omschreven hoe die moet worden uitgevoerd en het is natuurlijk onvermijdelijk dat deze omschrijving in die 130 jaar dat de spelregels in hun huidige functie bestaan, de ontwikkeling van het spel volgend, meerdere malen werd aangepast aan het actuele ontwikkelingstadium van de service als slag.

Eén van de belangrijkste aanpassingen kwam in de jaren zeventig van de vorige eeuw toen de gebroeders Sidek uit Maleisië de zogenaamde ‘reverse spin service’ hadden ontwikkeld. Bij deze service werd de shuttle bij de dop vastgehouden met de veren richting lichaam en tegendraads vanuit de hand tegen de veren geslagen. De shuttle tolde daarna op een volkomen onvoorspelbare manier over het net zodat gericht retourneren absoluut onmogelijk was zodat de ontvanger op die manier constant in de verdediging werd gedrongen. In de volkmond werd die service de ‘Sidek-service’ genoemd. Deze ontwikkeling werd internationaal als zeer onwenselijk beschouwd en binnen een jaar was er dan ook een nieuwe aanpassing van serviceregels die luidde dat de shuttle bij het serveren niet eerst tegen de veren mocht worden geslagen. Deze regel bestaat tot op de dag van vandaag nog steeds.

Een andere belangrijke en meer recente aanpassing betreft de hoek waaronder het racket moet worden vastgehouden op het moment dat de shuttle wordt geraakt. Ooit moest het racket zodanig naar beneden wijzen dat het hele blad onder de hand van de serveerder zat. In de loop van de tijd is echter gebleken dat het voor een ontvanger helemaal geen probleem is als er wat vlakker wordt geserveerd en die regel is dan ook een paar jaar geleden geschrapt. Het blad moet nog steeds onder een hoek naar beneden zijn gericht, maar er is niet langer iets vastgelegd over de aard van die hoek, een hoek van bijvoorbeeld één graad is dus genoeg. Dit had echter wel tot gevolg dat er veel meer nadruk kwam te liggen op een andere serviceregel, namelijk de regel over het middel van de serveerder.

Naast de regel waarin de hoek van het racket is vastgelegd, is er ook een regel waarin is bepaald op welke hoogte de shuttle op het moment van raken mag worden vastgehouden en met deze regel komen we zo langzamerhand in de buurt van het heupverhaal. De regel is dat de shuttle zich beneden het middel van de serveerder moet bevinden. In de spelregels is het middel gedefinieerd als een lijn rondom het lichaam lopend over de beide onderste ribben en dat is ruim BOVEN de heup!

Alleen ja, de velen die niet beter weten en uit volle overtuiging beweren dat er van onder de heup moet worden geserveerd hebben dat natuurlijk nooit gelezen.

Het probleem met deze regel is echter dat het voor een servicerechter lang niet in alle gevallen mogelijk is om bij de verschillende individuele spelers precies vast te stellen waar die lijn nu precies loopt en dat maakt het moeilijk om de regel onder alle omstandigheden te handhaven. Men is dan ook op zoek naar een beter te beoordelen variant op deze regel.

Op dit moment wordt gedacht aan het fixeren van de maximale hoogte van waar de shuttle mag worden geslagen op bijvoorbeeld 1.10 meter boven de grond. Kleinere spelers mogen dan ruim boven het middel serveren en bij lange spelers komt die grens onder het middel te liggen. Er hangt nog wel een heel verhaal met betrekking tot de controleerbaarheid van het geheel aan deze variant maar dat heeft niets met de service zelf te maken.

Drie keer raden wat er gaat gebeuren bij spelers van ongeveer 1.90 meter en langer? Precies, de velen die niet beter weten en uit volle overtuiging beweren dat er van onder de heup moet worden geserveerd krijgen alsnog hun zin.

Let wel, al het bovenstaande heeft betrekking op ontwikkelingen binnen de serviceregels en staat los van hoe de regels op dit moment zijn. Wie dat wil weten moet hier even kijken. In spelregel 9 is alles over serveren te vinden.

Erik Ligtvoet

Met toestemming overgenomen uit Clear 51, het online magazine van de Nederlandse Badminton Bond.