Nieuwsbrief december 2010

← Terug naar overzicht

In de Nieuwsbrief aandacht voor de kerstborrel, de startdatums in 2011, een terugblik op de ledenvergadering met de nieuwe contributietarieven en de vacature Technische Commissie.

KERSTVAKANTIE & KERSTBORREL (20 DECEMBER 2010)
Tijdens de Kerstvakantie wordt er geen training gegeven en kan er ook niet vrij worden gespeeld, met uitzondering van maandag 20 december 2010. Die avond bestaat er wel de mogelijkheid voor senioren om vrij te spelen en na afloop (vanaf 21:00 uur) is de traditionele Meppeler Meppers Kerstborrel in de kantine van sporthal Koedijkslanden. Daarbij zijn alle leden van hart welkom.

De eerste speelavonden van het nieuwe kalenderjaar zijn op maandag 3 januari 2011 en donderdag 6 januari 2011.

TERUGBLIK ALGEMENE LEDENVERGADERING (3 NOVEMBER 2010)
Op woensdag 3 november 2010 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Helaas werd de ALV maar bezocht door een drietal leden. In de bijlage vinden jullie de notulen van de vergadering.

De belangrijkste uitkomst van de ALV is een verhoging van de contributie per 1 januari 2011. De nieuwe tarieven zijn als volgt:
– Jeugd (tot 18 jaar): € 32,- per kwartaal
– Senioren (vanaf 18 jaar), recreatief: € 45,- per kwartaal
– Senioren (vanaf 18 jaar), bondscompetitie: € 52 per kwartaal

VACATURE: VOORZITTER TECHNISCHE COMMISSIE
Tijdens de ALV van 3 november 2010 heeft Ruud Polmans afscheid genomen als voorzitter van de Technische Commissie. Het bestuur is daarom op zoek naar een senior lid of een ouder/verzorgen van een jeugdlid die deze vacature wil invullen.

Als voorzitter van de TC ben je medeverantwoordelijk voor het uitzetten en uitvoeren van het technisch beleid van de vereniging, zoals het samenstellen van de competitieteams en het aansturen en ondersteunen van de trainers. Heb je interesse in deze functie, neem dan contact op met het bestuur via de onderstaande contactgegevens.

Tot slot wil het bestuur van de Meppeler Meppers alle leden en hun families alvast prettige Kerstdagen toewensen en een gelukkig en sportief 2011!

Met vriendelijke groeten,

Niels van Dalen
Secretaris
BC Meppeler Meppers