Nieuwsbrief ALV met beleid seksuele intimidatie en privacy

← Terug naar overzicht

Afgelopen woensdag 7 november was er een levendige ledenvergadering.

Hans liep het jaar door waarbij speciale aandacht werd geschonken aan beleid voor privacy en (seksuele) intimidatie waarover hieronder meer.
Daarnaast werd er over verschillende onderwerpen van gedachten gewisseld zoals waar uitgaven aan zijn besteed, de grote aantal vrijwilligers, de opvang nieuwe leden, de verschillende activiteiten, de website en de competities.
De aanwezigen worden bedankt voor hun feedback en waardering.

Het bestuur heeft intensief nagedacht over VOG. VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) gaat over (seksuele) intimidatie. Hoe gaan wij daar ermee om in onze vereniging?
Ook hebben we goed nagedacht over privacy (AVG).

In bijgaande nieuwsbrief een leesbare samenvatting. Dit beleid kun je nu op onze website vinden op de beleidspagina samen met de statuten en het huishoudelijk reglement.

Download nieuwsbrief