Meppers doen mee aan Dag tegen pesten

← Terug naar overzicht
Zaterdag19 april is het landelijke dag tegen het pesten. Donderdag 17 april besteden wij er aandacht aan tijdens de training.

Trainer Kars: “Wij verwachten niet dat er bij ons wordt gepest, je zou het moeten merken aan de sfeer in een groep, en die sfeer is goed. Maar honderd procent zeker weet je het natuurlijk nooit.”

Wij willen de jeugdspelers en ouders laten zien dat pesten er gewoon niet bij hoort. Daarom schenken wij er extra aandacht aan. Trainer Randy: “Als trainer vind ik dat de vereniging ook een verantwoordelijkheid heeft voor wat er zich buiten de lijnen afspeelt.”

Wat is nou plagen en wat is nou pesten?

Daar is maar één antwoord op. De ontvanger bepaalt of het Plagen of Pesten is. De plager kan het nog net zo leuk bedoeld of gezegd hebben, de ontvanger bepaalt.

Als je geplaagd wordt, kun je altijd terugplagen. Om plagen kun je lachen en niet iedere keer is dezelfde aan de beurt. Plagen is ook meestal één tegen één en is makkelijk te stoppen. Als dezelfde persoon lang of veel geplaagd wordt, dan kan het zijn dat de geplaagde het niet meer leuk vindt. En dan is het pesten geworden.

Bij Pesten is de sfeer juist negatief en er is vaak sprake van méér tegen één. Er is sprake van een machtsverschil, het slachtoffer is niet in staat zich tegen de sterkere partij (pestkop met meelopers) te verweren. Pesten is altijd gemeen bedoeld en je kan het niet in je eentje stoppen.

Zomaar één van de gedichten die op www.stoppestennu.nl/pesten staat:

Een spelletje

Het is geen spelletje
iemand zijn of haar leven zuur maken
het is eigenlijk iemand bewust willen raken

Iemand pijn doen totdat het niet meer pijn doet
en wanneer je op dit moment komt, is het totaal niet goed

Pesten is geen spelletje
pesten is alles behalve leuk
je bezorgt iemand zijn leven een behoorlijke deuk

Het is geen spel
iemand zijn of haar leven stuk maken
het weet niemand uiteindelijk te vermaken
alleen het ego van de pestkop
want het is wachten tot de laatste schop

Totdat de pijn niet meer wordt gevoeld
pesten is geen spelletje
en hopelijk snapt dan uiteindelijk iedereen wat ermee wordt bedoeld