Ledenvergadering

← Terug naar overzicht

Dinsdagavond 3 november 2009 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Dit keer in het gezellige en warme wijkcentrum Oosterboer (foto’s klik hier of op de foto).

Tijdens de ALV (Algemene LedenVergadering) gaf het zeskoppige bestuur tegenover de vijftien aanwezige (ouders/verzorgers van) leden een inkijk in het reilen en zeilen binnen de club. Daarbij werd zowel teruggekeken op het afgelopen seizoen als vooruitgekeken naar het huidige seizoen. Geconcludeerd werd dat we weer op de goede weg zijn na een roerige periode. Bijna alle belangrijke posities binnen de club zijn weer bezet en de sfeer tijdens wedstrijden, toernooien en training is weer positief.

Toch zijn er nog een aantal aandachtspunten. Allereerst is de Jeugdcommissie nog steeds onderbezet en zijn nieuwe leden zeer welkom. Daarnaast zijn er te weinig trainers en begeleiders beschikbaar, met name vanuit de club zelf. Tot slot werd ook de nieuwe website genoemd. De basis is nu aanwezig, maar het ontbreekt nog aan input vanuit de leden (bijvoorbeeld in de vorm van foto’s en wedstrijdverslagen).

Tijdens de ALV werden ook nog twee personen in het zonnetje gezet. Jan van der Kamp heeft tijdens de vorige ALV aangegeven te stoppen als penningmeester, maar desondanks heeft hij tot aan afgelopen zomer zijn werkzaamheden voortgezet en overgedragen aan de nieuwe penningmeester. Daarnaast is Richard Bruins na een jarenlange inzet voor de club gestopt als lid van de Technische Commissie. Heren, bij deze nogmaals bedankt voor jullie inzet!

Omdat onze “vaste stek” sportcentrum Koedijkslanden niet beschikbaar was, vond de vergadering voor de verandering plaats in wijkcentrum Oosterboer. In de pauze en na afloop werden we verrast door de repetities van een band met jaren 60 muziek.

Niels