Beter bezochte ledenvergadering

← Terug naar overzicht

Woensdagavond 15 november werd in de Koedijkslanden de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Er was een redelijke opkomst (13 leden) zodat het bestuur toch enige betrokkenheid ervaart en toelichting kon geven op het afgelopen jaar en op de plannen voor dit seizoen. Lees hier het jaarverslag en bekijk hier de foto’s.

 

 

Hans Musch liep het jaarverslag door waarin het meest opvallende was dat we het seizoen voortvarend en ambitieus waren begonnen met een nieuw jeugdbeleid en met het aanstellen van John Fikenscher als trainer. Tot grote teleurstelling lukte het eind van het seizoen niet om met drie jeugdteam het nieuwe seizoen in te gaan maar met slechts één. Hierdoor was het ook niet meer verantwoord om John Fikenscher aan te houden en zijn de jeugdtrainingsuren op maandag komen te vervallen. Positiever was dat we aan het begin van het nieuwe seizoen wel drie startersteams hebben kunnen inschrijven (heet nu jeugd regio competitie). Dit was overigens het gevolg van het vernieuwde jeugdbeleid. (Alle teams zijn via de website te volgen.)
Verder viel er over het afgelopen seizoen niet veel meer te melden dan business-as-usual.

Marc Simonis werd een speedbadmintonset aangeboden als dank voor zijn jarenlange Specsavers sponsoring (en actieve inzet als commissie- en bestuurslid). Hij kan zijn werk niet meer combineren met het badmintonnen. Marc bedankt!

Geert Bernardus werd even apart in het zonnetje gezet wegens zijn (bijna) 40-jarig lidmaatschap. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om nog even wat herinneringen op te halen uit de begintijd.
Het archief van het aller begin van de verenging is niet compleet, zeker niet waar het om ledenlijsten gaat. Informatie uit die periode is dus welkom.

Niels van Dalen werd bedankt voor zijn inzet als secretaris van de afgelopen jaren. Niels, bedankt!

De financiën werden doorgelopen en toegelicht door Roel Tijben. De kascommissie (Marc Simonis en Martijn Wiltjer) verklaarde dat de financiën goed verzorgd zijn en verleende de penningmeester decharge.

De nieuwe kascommissie wordt gevormd door Martijn Wiltjer en Jan van de Kamp.

De contributieverhoging van één euro per kwartaal werd aangenomen.

De activiteiten en bezetting van de vrijwilligerfuncties werden besproken. Ideeën voor meer activiteiten werden geopperd en zullen door het bestuur worden opgepakt. Verder leverde het op dat Wim van Duuren zich beschikbaar heeft gesteld als coördinator van de DUC-competitie (als opvolger van Marc Simonis). En Jan van de Kamp is bereid om met het bestuur de mogelijken te bespreken om Niels op te volgen als secretaris.

Herman Rozema