ALV (Algemene Ledenvergadering)

← Terug naar overzicht

Het was niet druk. Met de aanwezigheid van drie leden was dit de ledenvergadering met de laagste opkomst so far. Wat werd er besproken?

Highlights

Om de teruggang van leden en vooral van competitieteams tegen te gaan, wordt de focus meer gelegd op plezier in prestatie. Om de spelers meer uitdaging te geven hebben wij een prestatiegerichte trainer John Fikenscher aangetrokken. Voor de senioren is er donderdag training om 20.00 uur in Het Erf. Het Technisch beleidsplan is opgesteld in samenspraak met John en is ambitieus. Misschien worden de doelstellingen dan niet gehaald, maar er ligt nu wel een beleidsplan met visie van waaruit wordt gewerkt.

Financieel baart het teruglopende ledenaantal zorgen evenals de afhankelijkheid van reclameborden. De contributie is iets verhoogd. De penningmeester kreeg een compliment van de Kascommissie.

We hebben afscheid genomen van Ruud Polmans als bestuurslid Technische Commissie. Vanwege zijn drukke werkzaamheden heeft hij zich niet herkiesbaar gesteld. Aangezien ook het competitieleider-trio er na dit seizoen mee stopt, dienen voor deze rollen nadrukkelijk opvolgers te worden gevonden.

Het is bekend dat ledenvergaderingen niet best worden bezocht en dat geldt niet alleen voor de badminton. Het kan betekenen dat de leden zeer tevreden zijn, of dat ze geen interesse hebben in het reilen en zeilen van de vereniging. Jammer want daarmee doen zij de bestuurs- en commissieleden tekort. Eigenlijk zou elk lid om zijn waardering en interesse te tonen toch minstens één keer per jaar naar de ledenvergadering moeten komen. Ten slotte spenderen de vrijwilligers het hele jaar door hun tijd en inspanning voor de vereniging.

Volgend jaar meer publiciteit voor de ledenvergadering?

Herman Rozema