ALV ALgemene LedenVergadering 2011

← Terug naar overzicht

Woensdag 16 november 20.00 uur
Sporthal Koedijkslanden
Als het goed is heeft iedereen de uitnodiging in de bus gekregen. Zo niet, bekijk hier de agenda, het jaarverslag en de notulen van vorig jaar.

 

 

 

 

 

 

Kom ook, het kost je een uur en je hoort wat onze plannen en ideeën zijn.

Penningmeester Roel Tijben zal het financiële jaarverslag en het begroting presenteren en toelichten.

Neem de gelegenheid om kritische (of andere) vragen te stellen en te zien wie er in het bestuur of commissies zitten of als trainer of contactpersoon actief zijn.

Laat je stem niet verloren gaan.