Het heeft Hare Majesteit behaagd… (Menny Bakker)

← Terug naar overzicht

Afgelopen vrijdag 27 april 2012 ontving Menny Bakker van burgemeester Westmaas op het stadhuis van Meppel de Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dit ondermeer voor zijn verdienste bij de Meppeler Meppers.

 

In juli 2011 vroeg Diny mij of ik op schrift wilde zetten wat Menny voor de vereniging had betekend als ondersteuning voor een aanvraag van een onderscheiding. Ik wist dat goeddeels nog uit eigen ervaring, maar heb één en ander toch even goed uitgezocht. In de Meppeler Courant en op de site van de gemeente Meppel staan artikelen, foto’s en een video van de uitreiking.

De motivatie van de koningin, verwoord door burgemeester Westmaas, luidde als volgt:
Van 1982 tot 2002 is de heer Bakker actief geweest in het bestuur van badmintonclub de Meppeler Meppers, als penningmeester en secretaris. Ook was hij organisator van het jaarlijks internationale ABC-badmintontoernooi. Daarbij zorgde hij ook voor het onderbrengen van de gasten.
De heer Bakker nam in het verleden 25 jaar deel aan de Sinterklaas-toneeluitvoeringen voor scholen in Meppel en de regio.
Vervolgens verrichtte hij veel vrijwilligersactiviteiten bij de Stichting Oud Meppel, waarbij hij al meer dan 50 interviews heeft afgenomen voor publicatie in het blad van Oud Meppel. Onder deze vlag heeft hij ook de coördinatie van de groep Meppeler stadsgidsen. Ook heeft de heer Bakker geholpen bij het maken van tentoonstellingen in het Historisch Centrum van Oud Meppel aan de Sluisgracht.
Tenslotte heeft de heer Bakker in het verleden opsporingen verricht voor een gezin dat familie was kwijtgeraakt tijdens de oorlog, waardoor men herenigd kon worden.

Verklaring ter ondersteuning van de aanvraag van een onderscheiding voor de heer Menny Bakker

Menny Bakker is jarenlang actief geweest binnen de badmintonclub Meppeler Meppers. Behalve actief binnen het bestuur als penningmeester en secretaris, is Menny vooral bekend vanwege zijn dertien jaren als organisator en inspirator in de Toernooicommissie met als belangrijkste doel het organiseren van het jaarlijkse internationale ABC toernooi. Vooral door Menny kreeg het Meppeler toernooi een goede naam in de Nederlandse badmintonwereld. Samen met Diny bezocht hij bijna elk weekend wel een toernooi en daar werden de contacten gelegd met de spelers.

Ook de internationale contacten met Duitse en Deense verenigingen was hun werk. Het onderbrengen van de gasten was een hoofdstuk apart en altijd slaagden ze er in de benodigde gastgezinnen te vinden binnen de leden van de vereniging. Uiteraard was hun eigen huis ook een zoete inval voor de vele jeugdige badmintonners. Elk jaar waren ze daar maanden mee bezig. Ze waren goed bekend in het badminton-circuit. Menny heeft me wel eens verteld dat als ze op toernooien spelers benaderden ze niets hoefden te zeggen en er door die spelers gezegd werd dat het Meppers-toernooi al in hun agenda stond.

Het ambitieuze toernooi was een begrip in Nederland en daarbuiten, met name bij de min of meer vaste spelers van vereniginningen uit Duitsland (zoals Vechelde, Hamburg, Bremen en Bremerhaven) en badmintonland bij uitstek Denemarken (zoals Södenborg). Bekend zijn ook de verhalen van spelers die tot diep in de nacht uit gingen in Meppel en toch de volgende dag spraakmakende prestaties neerzette.

Dit toernooi was mede de reden dat de Meppeler Meppers in die periode één van de toonaangevende badmintonverenigingen was in het Noorden.

In 2003 ontving Menny van de vereniging een oorkonde als Bijzonder Gewaardeerd Lid voor zijn inzet. Tekst op de oorkonde: Zijn tomeloze inzet en enthousiasme van de afgelopen jaren hebben er toe geleid dat bestuur en leden van “De Meppeler Meppers” Menny Bakker hebben benoemd als Bijzonder Gewaardeerd Lid van de vereniging. De tekst op het etiket van de fles wijn: Blijk van waardering. Bedankt voor de jarenlange intensieve inzet met als terugkerend hoogtepunt het succesvolle internationale ABC toernooi.

Formele functies van Menny Bakker:
Penningmeester juli 1982 – oktober 1984
Toernooicommissie maart 1985 t/m 1998
DPC (Jeugdtoernooi) commissie 2002
Bestuurslid algemeen kort in 1992
Secretaris 1993 – 1995
Oorkonde Bijzonder Gewaardeerd Lid 2003

Meppel, 11 juli 2011
Herman Rozema
Bestuurslid Algemene Zaken, oud secretaris